Tempat untuk Menyumbangkan Komputer, Monitor, Printer, dan TV Bekas

Anda dapat menyumbangkan peralatan kantor lama seperti komputer lama anda yang sudah tergantikan dengan komputer terbaru,peralatan elektronik dan teknologi lama daripada membiarkannya berdebu di lemari atau menambahkannya...